Merkenrecht

Een merk wordt gebruikt om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Elk teken dat wordt gebruikt om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden, kan in principe als merk worden geregistreerd. Het merkrecht ontstaat, in tegenstelling tot een handelsnaamrecht, niet door gebruik, doch door registratie. De beschermingsduur van een merk is tien jaar en kan (voortdurend) worden verlengd.

Onderscheiden kunnen worden: woordmerken (ook bijvoorbeeld in een speciale schrijfwijze of lettertype) beeldmerken, vormmerken, kleurmerken, klankmerken, geurmerken en imago’s of combinaties van verschillende merkvormen.

Niet ieder teken kan een als merk dienen. De belangrijkste voorwaarde is dat een het teken onderscheidend vermogen bezit. Dit houdt in dat een bepaald product of een bepaalde dienst herkenbaar afkomstig moet zijn van een bepaalde onderneming. Hoe sterker het onderscheidend vermogen van het merk, hoe meer bescherming de merkhouder geniet.

Indien een bepaald merk wel is gedeponeerd, doch het gedurende vijf jaren niet (normaal) wordt gebruikt, vervalt het recht.

In tegenstelling tot het handelsnaamrecht, betreft het merkenrecht wel een uitsluitend recht op een bepaald teken. Dit uitsluitende recht omvat mede de bevoegdheid van de merkhouder om met uitsluiting van anderen zijn merk te gebruiken ter onderscheiding van de van hem afkomstige waren en diensten, van die van anderen. Dit houdt dus in dat de merkhouder zich tegen een gebruiker van een gelijk of gelijksoortig teken kan verzetten en dat gebruik ook kan verbieden.

Indien men een teken als merk wil deponeren, doch het teken mist onderscheidend vermogen; of het merk is slechts beschrijvend; ofwel het merk is in strijd met de openbare orde of goede zeden of misleidend, kan depot van een merk geweigerd worden.
Indien echter het teken dat men als merk wenst te deponeren hetzelfde is als (of soortgelijk is aan) het oudere merk van een derde zal het depot niet worden geweigerd. Het Benelux–Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) waakt hier niet voor; dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar let op! Er zal dan waarschijnlijk wel inbreuk worden gemaakt op de rechten van de oudere merkrechthouder. Het feit dat een bepaald teken nog niet door iemand als merk is gedeponeerd, wil dus niet zeggen dat er geen rechten van oudere merkrechthouders kunnen worden geschonden.

Naast individuele merken (afkomstig van één onderneming) bestaan er ook zogenaamde collectieve merken. Dit zijn merken die voornamelijk dienen als waarborgteken voor gemeenschappelijke kwaliteit. Dit soort merken dienen niet ter onderscheiding van de ene van de andere onderneming, doch ter onderscheiding van bepaalde kenmerken van het product of dienst (van juist verschillende ondernemingen). Als voorbeeld kan men denken aan KEMA–keur, het wolmerk, etc.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier