Nabootsing

Het leerstuk van de zogenaamde nabootsing (of slaafse nabootsing) gaat over het namaken van producten, terwijl deze producten niet door een bijzondere wet (of intellectueel eigendomsrecht zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, etc.) worden beschermd. Hetzelfde geldt voor producten die dergelijke bescherming niet meer hebben, omdat bijvoorbeeld een merk– of octrooi recht is verlopen. De nabootsing valt niet onder de intellectuele eigendomsrechten, maar gaat er wel soms mee samen. Nabootsing wordt gebaseerd op de algemene onrechtmatige daad.

De Hoge Raad heeft in de jaren vijftig een standaard arrest gewezen over deze problematiek. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het slaafs nabootsen in beginsel is geoorloofd (zelfs indien een producent mogelijk nadeel daarvan ondervindt).

Op deze hoofdregel is echter uiteraard een uitzonderingsregel geformuleerd. Deze uitzonderingsregel bepaalt wanneer men toch nabootsingsbescherming kan inroepen.

Indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, bijvoorbeeld een andere vormgeving, kleur etc. had kunnen kiezen, terwijl men door het afzien van het toepassen van deze (bijvoorbeeld) andere vormgeving nodeloos verwarring sticht, is nabootsing onrechtmatig. Voor het überhaupt aanwezig kunnen zijn van “verwarring”, dient het product natuurlijk wel enig onderscheidend vermogen te hebben.

De onrechtmatige daad actie gebaseerd op nabootsingsbescherming is niet aan een bepaalde duur gebonden, zoals dat bij intellectuele eigendomsrechten wel het geval is. Zolang nodeloos verwarring wordt gesticht, kan er nabootsingsbescherming worden ingeroepen.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier