Octrooirecht

Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding waarmee een ander kan worden verboden de uitvinding commercieel toe te passen.

Vereisten voor octrooi

Uitvindingen zijn vatbaar voor octrooi als aan drie voorwaarden is voldaan. De uitvinding moet:

  • nieuw zijn, de uitvinding mag niet al ergens ter wereld openbaar bekend zijn
  • op uitvinderswerkzaamheid berusten, dat wil zeggen: de vinding mag niet voor de hand liggen
  • toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid, oftewel industrieel toepasbaar zijn.

Beschermingsduur octrooi

Wie rechthebbende is op een octrooi, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren, ook indien die ander de uitvinding ook zelf heeft gedaan. Het octrooi geldt steeds voor een of meer landen en voor een beperkte tijdsduur. Na afloop van de octrooiduur mag de geoctrooieerde techniek vrij worden gebruikt.

Publicatie van octrooi

Een octrooi wordt verkregen doordat het op aanvrage van de rechthebbende wordt verleend. Elke octrooiaanvraag wordt gepubliceerd. Dit is de “tegenprestatie” voor de bescherming die het octrooi aan de rechthebbende biedt. Door publicatie van de octrooiaanvraag kunnen anderen kennisnemen van nieuwe technieken, hetgeen ten goede komt aan de innovatie.

Inbreuk op octrooi

Er is sprake van inbreuk indien de rechten die een octrooihouder op basis van zijn octrooi heeft worden geschonden. Voorbeelden van inbreuk zijn het toepassen van technieken die beschermd zijn door een octrooi of het op de markt brengen van producten met een geoctrooieerde techniek.

Octrooiprocedure en advocaat

Indien een octrooihouder de inbreuk een halt wil toeroepen, zal de “inbreukmaker” eerst gewaarschuwd moeten worden.
Daarna kan een dagvaarding worden uitgebracht. Indien ook schadevergoeding wordt gevorderd, kan hier nog een “desbewustzijnsverklaring” door middel van een deurwaardersexploit aan voorafgaan. Een door het Octrooicentrum Nederland uitgebracht rapport van het onderzoek naar de “stand van de techniek” is verplicht bij het voeren van een zodanige inbreukprocedure.

Alle octrooiprocedures in Nederland worden gevoerd voor de rechtbank van Den Haag, eventueel in kort geding. Het inschakelen van een advocaat van advocatenkantoor Blenheim is aan te bevelen bij geschillen over en inbreuk op octrooien.

Onze IE–advocaten zijn u graag van dienst bij inbreukprocedures.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier