Auteursrecht bij arbeidsovereenkomst of opdracht

Auteursrecht van de werknemer

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er is voldaan aan drie voorwaarden: arbeid, loon en een gezagsverhouding.

Indien de werknemer in dienst van de werkgever een bepaald werk (bijvoorbeeld een werk dat ziet op kunst, literatuur, muziek, kleding, fotografie, film) heeft gemaakt, dan wordt op grond van de Auteurswet de werkgever als de maker van dat werk aangemerkt, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen.
De werkgever wordt dan beschouwd als auteursrechthebbende en dus zelfs maker van het werk, en heeft in beginsel alle auteursrechtelijke bevoegdheden.
De werknemer heeft deze rechten dan niet.

Indien een werknemer een werk maakt dat niets met zijn taakomschrijving (die voortvloeit uit zijn arbeidsovereenkomst) van doen heeft, maar puur uit eigen liefhebberij, dan komen de auteursrechten aan de werknemer toe, ook als deze werken tijdens arbeidsuren zijn gemaakt.

Auteursrecht bij opdracht

Bij de overeenkomst van opdracht is er geen sprake van een gezagsverhouding, en daardoor ook niet van een arbeidsovereenkomst.

Bij de overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld een opdracht aan een freelancer) blijft het auteursrecht op het werk dan ook bij de opdrachtnemer rusten, tenzij dit schriftelijk is overgedragen aan de opdrachtgever.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier