Advocaten voor Corporate Governance

Corporate Governance staat voor een goede bestuurlijke inrichting van een onderneming en de uitvoering van goed ondernemerschap. Zoals integer en transparant handelen, goed toezicht daarop en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht.

Het bestuur en de raad van commissarissen van een onderneming hebben daarbij een gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid. Werknemers, aandeelhouders, andere kapitaalverschaffers, leveranciers en afnemers moeten het vertrouwen hebben dat hun belangen goed worden behartigd en dat zij tijdig en adequaat van relevante informatie worden voorzien.

Blenheim Advocaten adviseert u graag ter zake de inrichting van uw onderneming, alsmede ter zake de implementatie van een goede Corporate Governance, bijvoorbeeld terzake:

  • benoeming en ontslag raad van commissarissen
  • opstellen reglement raad van commissarissen
  • benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur
  • opstellen reglement van het bestuur

  • renummeratiebeleid
  • Code of Conduct
  • klokkenluidersregelingen

  • opstellen / inrichten interne geschilbeslechtingsprocedures
  • conflictcoaching van directie, bestuurders, aandeelhouders en commissarissen
  • corporate mediation.

Verdere informatie door een advocaat over corporate litigation

Voor verdere informatie over corporate litigation of andere aspecten van het vennootschapsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier