Advocaten voor corporate litigation

Bij de oprichting van ondernemingen, het acquireren van nieuwe activiteiten en de vormgeving van samenwerkingsverbanden zijn goed vastgelegde procedures van evident belang.

Impasses in de besluitvorming, die leiden tot conflicten, zijn immers vaak het rechtsreekse gevolg van inadequate statuten of aandeelhoudersovereenkomsten.

Mocht een proces onvermijdelijk zijn, dan staat Blenheim Advocaten u met jarenlange proceservaring terzijde en procedeert voor Rechtbank en Ondernemingskamer, bijvoorbeeld in zaken betreffende:

  • (juridische) splitsing
  • ruziesplitsing en ontvlechting
  • aandeelhoudersgeschillen

Verdere informatie door een advocaat over vennootschapsrecht

Voor verdere informatie over vennootschapsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier