Advocaten voor financieel recht

De advocaten van Blenheim adviseren en procederen in het financieel recht.

Onze advocaten financieel recht beschikken onder meer over kennis en ervaring ten aanzien van:

 • toezicht op de organisatie en bedrijfsvoering van financiële dienstverleners
 • het juridisch opzetten van beleggingsfondsen en het aanbieden van financiële producten
 • de uitgifte en aanbieding van financiële instrumenten
 • het verlenen van beleggingsdiensten, waaronder het aanbieden (en bemiddelen in) van financiële instrumenten
 • de financiële dienstverlening, waaronder beleggingsadvies, vermogensbeheer en execution-only dienstverlening
 • Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)
 • Wwft kredietverlening, effectenkrediet en bevoorschotting
 • het verzorgen en juridisch begeleiden van vergunningaanvragen bij de AFM en de DNB
 • de wettelijk voorgeschreven documentatie en overige de toepassing van:
  • de Wet op het financieel toezicht (Wft)
  • de Wet toezicht trustkantoren
  • de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en
  • het rechtspersonenrecht.

Onze advocaten voor financieel recht adviseren en procederen (bijvoorbeeld voor:

 • het KiFiD - het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 • de Klachtencommissie DSI
 • de Geschillencommissie DSI
 • de Arbitragecommissie DSI
 • de Commissie van Beroep DSI, maar uiteraard ook voor
 • de gerechtelijke instanties)

onder meer over:

 • financiële producten en financiële instrumenten
 • kredietverleningen
 • vermogensbeheer
 • beleggingsadviezen
 • derivaten
 • effectenkrediet
 • effectenbevoorschotting, en
 • prospectussen.

Blenheims advocaten financieel recht treden op voor een reeks van financiële ondernemingen, maar ook voor hun wederpartijen.
Onder deze financiële ondernemingen bevinden zich:

 • beleggingsinstellingen
 • beleggingsondernemingen en
 • financiële dienstverleners.

meer over advocaten financieel recht


LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier