CAO-recht

Een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst tussen ��n of meer werkgevers of een of meer werkgeversverenigingen aan de ene kant en ��n of meer verenigingen van werknemers aan de andere kant. Vaak bevatten CAO’s arbeidsvoorwaarden die bij individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen.

Een werkgever, die partij is bij de CAO of lid is van een werkgeversvereniging die een CAO is aangegaan, is gebonden door die CAO. Is een CAO algemeen verbindend verklaard, dan zijn ook de niet-georganiseerde werkgever en de niet-georganiseerde werknemer gebonden en zal de rechter de daarin geregelde arbeidsvoorwaarden ambtshalve moeten toepassen.


Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier