Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK)

Wanneer werknemers gebruik maken van kinderopvang, kunnen zij op de eerste plaats van de overheid een inkomensafhankelijke bijdrage ontvangen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag.

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderopvang. Een werknemer kan recht hebben op tegemoetkoming als de werknemer een ouder is in de zin van de WBK. Dit is het geval wanneer beide ouders arbeid verrichten volgens de Wet Inkomstenbelasting, of dat zij onder bijzondere doelgroepen vallen.

De tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderopvang geldt tot een bepaald uurtarief. Wat dit maximale uurtarief is, is afhankelijk van de vorm van kinderopvang. Is het uurtarief van de kinderopvang hoger dan de maximale bijdrage van de overheid, dan moeten de ouders zelf het verschil bijbetalen. Ouders kunnen hiervoor gebruik maken van hun spaarloontegoed.

Daarnaast kan uw werkgever bijdragen in de kosten van de kinderopvang. Een afspraak tot de betaling van een werkgeversbijdrage kan in de CAO of in de arbeidsovereenkomst met een individuele werknemer worden geregeld.

Een werknemer hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen, wil hij in aanmerking komen voor een werkgeversbijdrage. Wanneer de werkgever niet wil meebetalen, kunnen ouders (werknemers) onder voorwaarden in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming van de overheid.
Werkgevers zijn nu nog niet verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderopvang. Dit gaat per 1 januari 2007 veranderen. Op deze datum wordt een verplichte werkgeversbijdrage ingevoerd. Die bijdrage zal worden geïnd via een verhoging van het werkgeversdeel van de WW-premie.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:
 

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier