Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

Wanneer geldt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of voor bepaalde tijd?

De regel is dat tenzij er bij het begin van de arbeidsovereenkomst een bepaalde tijd is afgesproken, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt. In dat geval is er dan sprake van een vast dienstverband.

Om een vast dienstverband te kunnen beëindigen heeft de werkgever een ontslagvergunning nodig en dient hij na opzegging een opzegtermijn te hanteren. Ook kan een rechter de overeenkomst ontbinden.

Partijen kunnen overeenkomen dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) omgezet wordt in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Mocht het contract voor bepaalde tijd zijn afgelopen, en de werkgever en werknemer de uitvoering van de werkzaamheden gewoon laten voortduren, dan wordt het contract daardoor geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde tijd. Het wordt dan niet automatisch een contract voor onbepaalde tijd.
In CAO's kunnen bepalingen zijn opgenomen die hier van afwijken.
In de volgende gevallen wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst w�l automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:

  • Als de werknemer meer dan drie tijdelijke contracten met dezelfde werkgever heeft gehad. Tussen de contracten mag niet meer dan drie maanden zitten. Het maakt niet uit of er tussentijds voor een andere werkgever is gewerkt. De duur van het contract zelf is onbelangrijk. Het vierde contract leidt automatisch tot een vast dienstverband
  • Wanneer een werknemer met tijdelijke contracten in totaal drie jaar in dienst is. Dan verandert het laatste contract in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De periodes tussen de contracten bedraagt dan niet meer dan drie maanden. Als het eerste contract voor langer dan drie jaar is gesloten, dan is het tweede contract een vast dienstverband.
    Hierop is één uitzondering: er bestaat de mogelijkheid om projectwerk eenmalig met een maximum van drie maanden te verlengen zonder dat dit tot een vast dienstverband leidt.
  • Als een werknemer afwisselend hetzelfde werk doet in opdracht van (bijvoorbeeld) een uitzendbureau of voor het bedrijf zelf.
    In dat geval zijn de contracten met deze werkgevers als opeenvolgend te beschouwen. Ook hier gelden dus de drie-contractenregel en de driejaarsregel. Deze regel is opgesteld om werknemers te beschermen tegen de zogenoemde draaideurconstructie waarbij iemand eindeloos afwisselend voor de werkgever en het uitzendbureau werkt, zonder ooit een vast dienstverband te krijgen.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier