Collectief ontslag

Bij een ontslag van 20 werknemers of meer is er sprake van een collectief ontslag. Op dat moment dient een werkgever het ontslag te melden bij de UWV.

Voorts dient de werkgever het ontslag mede te delen aan de vakbonden en uit te leggen waarom hij personeel wil ontslaan.

Tevens kan de werkgever dan overleg hebben met de vakbonden en onderhandelen over een eventueel sociaal plan.

Op het moment dat de vakbonden inderdaad verklaren dat het ontslag nodig is, toetst de UWV slechts nog summier of het om de juiste werknemer, die voor ontslag wordt voorgedragen, gaat en of er binnen de onderneming nog ander werk voor deze werknemer is.

Naast het overleg met de vakbonden dient de werkgever ook overleg te hebben met de ondernemingsraad bij welk orgaan eerst een adviesaanvraag ingediend zal moeten worden voordat een reorganisatie doorgevoerd zal kunnen vinden.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier