Het concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding wordt de werknemer beperkt om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn bij een concurrent. Het concurrentiebeding moet schriftelijk in de individuele arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen en is bedoeld ter bescherming van het bedrijf van de werkgever . Het beding bevat meestal één of meer beperkingen ten aanzien van de aard van de elders te verrichten werkzaamheden, , de geografische reikwijdte van het beding en de duur van het concurrentiebeding. De reguliere termijn van het concurrentiebeding bedraagt 12 maanden.

Concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt vanaf 1 januari 2015 dat een concurrentiebeding in beginsel niet rechtsgeldig is, tenzij werkgever schriftelijk motiveert waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het doel van deze motiveringsplicht is om lichtvaardig gebruik van het concurrentiebeding te voorkomen. Een concurrentiebeding dat deze motiveringsplicht mist is nietig.

De rechter kan achteraf oordelen of de motivering in het concurrentiebeding voldoende is, daarbij maakt de rechter een belangenafweging tussen het belang van de werkgever en het belang van de werknemer.

Relatiebeding

De wet legt enkel een motiveringsplicht op ten aanzien van het concurrentiebeding, maar uit literatuur en de parlementaire geschiedenis volgt dat het relatiebeding ook als zodanig wordt beschouwd, waardoor dezelfde regels gelden als voor het concurrentiebeding. Het is aan te raden om het relatiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op dezelfde wijze te motiveren als het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De motiveringsplicht geldt niet ten aanzien van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het is een veel voorkomende misvatting dat de rechter het concurrentiebeding “wel even” terzijde zal stellen ten behoeve van de werknemer. Indien de werknemer met al zijn kennis, know how, bedrijfsgeheimen en klantencontacten bij een kantoor enkele kilometers verderop in dienst treedt, zal de rechter het belang van de (ex)werkgever onderkennen en kan het zijn dat de ex-werknemer voor enige periode geen werkzaamheden kan verrichten voor zijn nieuwe werkgever.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier