Ontslag van een statutair directeur

Een statutair directeur heeft een afwijkende positie in het arbeidsrecht ten opzichte van de “gewone” werknemer.
Immers, naast de arbeidsrechtelijke relatie, is er ook nog een vennootschapsrechtelijke band tussen de statutaire directeur en de onderneming.
De bevoegdheid tot benoeming én ontslag van de statutair directeur is voorbehouden aan de aandeelhoudersvergadering, danwel bij een structuurvennootschap door de Raad van
Commissarissen.
Indien een statutair directeur het niet eens is met het gegeven ontslag en de formele vereisten door de aandeelhoudersvergadering goed in acht zijn genomen (juiste oproeping, hoor en wederhoor, et cetera), kan de statutair directeur schadevergoeding vorderen op grond van een kennelijk onredelijk ontslag.

Naast kennis van het arbeidsrecht, is derhalve ook kennis van het ondernemingsrecht van belang.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier