Employability

Employability staat voor duurzame en breder inzetbaarheid van een werknemer door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden bij werknemers en door werknemers vaak van functie te wisselen. Wanneer een werkgever veel aandacht besteedt aan employability kan dat een dempend effect hebben op de hoogte van een eventueel uit te keren ontbindingsvergoeding in het kader van een beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Naarmate werknemers ouder worden, neemt hun employability vaak af. Dit kan voorkomen worden door het beleid van de werkgever hierop af te stemmen. Veel oudere werknemers hebben gedurende een lange periode hetzelfde werk gedaan, waarbij zij geen nieuwe kennis of vaardigheden hebben verworven. Hierdoor zijn hun kennis en vaardigheden vaak te eenzijdig, met als gevolg dat een overstap naar andere werkzaamheden of naar een andere organisatie bemoeilijkt wordt.

Het strekt tot aanbeveling dat werkgevers werken aan de kwaliteit van hun personeel en inzicht krijgen op de gewenste ontwikkeling van de capaciteiten van werknemers. Op grond hiervan kan een beleid worden uitgestippeld.
Het is dus van belang om een goed personeelsbeleid te voeren, waarbij ouderen niet worden uitgesloten bij het geven van mogelijkheden om mee te groeien met nieuwe ontwikkelingen.

Van werkgevers mag verwacht worden dat ze mogelijkheden creëren om employability van hun werknemers te bewerkstelligen. Werknemers zullen dan op hun beurt ook van deze mogelijkheden gebruik moeten maken, waarbij de verantwoordelijk voor hun eigen employability bij hen ligt.

Om het een en ander met betrekking tot de employability vast te leggen, kan een bepaling in de CAO uitkomst bieden. Hierdoor ontstaat er voor de werkgever een inspanningsverplichting naar de individuele werknemer toe en wordt hierdoor ruimte gecreëerd voor de individuele werknemer om zijn of haar employability te ontplooien.

De omstandigheid dat een werkgever, die veel heeft geïnvesteerd op het gebied van employability, zal wellicht een dempend effect hebben op een eventueel uit te keren ontbindingsvergoeding; immers de werknemer in kwestie zal makkelijker inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de werkgever aantoonbaar geld geïnvesteerd hierin.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier