Overgang van onderneming en arbeidsrecht

Van een overgang van onderneming is onder andere sprake, indien het bedrijf overgenomen wordt, door de nieuwe onderneming wordt voortgezet of wordt hervat met soortgelijke activiteiten. Dit moet blijken uit de feitelijke omstandigheden van het geval. Overgang van onderneming brengt met zich mee dat de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten tussen de werkgever en de werknemer van rechtswege mee over gaan naar de nieuwe onderneming.
Als gevolg van de overgang van onderneming zal de werknemer van rechtswege in dienst treden bij de verkrijgende onderneming. Indien dit niet gewenst is, dient de overdragende onderneming de arbeidsovereenkomsten met de werknemers voor het moment van de daadwerkelijke overdracht te beëindigen.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier