De proeftijd in de arbeidsovereenkomst

“Uitglijders” met de proeftijd in de arbeidovereenkomst kunnen de werkgever handen vol geld kosten.

De werkgever mag de werknemer in de proeftijd ontslaan.
Dit moet echter wel op juiste wijze gebeuren.

Een proeftijdbeding kan zowel bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden overeen gekomen. Voor de geldigheid van het proeftijdbeding gelden speciale regels.

Voldoet het proeftijdbeding niet aan de wettelijke vereisten, dan is het beding nietig met alle juridische consequenties van dien.
Zolang de proeftijd niet is verstreken, is ieder der partijen bevoegd de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang op te zeggen.
De aard van de proeftijd brengt mee dat de beëindiging uiterlijk tegen de laatste dag van de proeftijd moet geschieden.

Indien een proeftijdbeding nietig is, kan de werknemer tewerkstelling en doorbetaling van het salaris vorderen voor de overeen gekomen duur van de arbeidsovereenkomst.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier