WIA - Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Sinds 1 januari 2006 geldt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (“WIA”). De wet WIA bevat regelgeving over langdurige zieke werknemers.

Na twee jaar ziekte kan een werknemer onder de WIA komen te vallen.

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (“de WGA”)
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (“de IVA”).

De IVA-uitkering is bestemd voor arbeidsongeschikten die voor meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn verklaard en waarbij bovendien sprake is van een zogenaamde duurzame arbeidsongeschiktheid. Wanneer iemand arbeidsongeschikt is, maar buiten deze categorie valt, komt hij eventueel in aanmerking voor een WGA uitkering.

De WIA legt de verantwoordelijkheid voor reïntegratie neer bij de werkgever en de werknemer tezamen. Hebben zij deze reïntegratieverplichtingen (al dan niet gedeeltelijk) geschonden, dan kan aan hen een sanctie worden opgelegd.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier