Boete rookverbod

Onze bestuursrecht advocaat merkt dat de inspectie NVWA af en toe boetes oplegt wegens overtreding van het rookverbod. De Inspectie NVWA controleert op naleving van het rookverbod dat uit de Tabakswet volgt. Controles van de Inspectie vinden regelmatig plaats in de horeca. Een advocaat bestuursrecht adviseert over de juiste toepassing en uitleg van de Tabakswet en handhaving door de inspectie NVWA. Indien het rookverbod wordt overtreden, kan de Inspectie een bestuurlijke boete opleggen. In een bezwaarprocedure kan de advocaat bestuursrecht tegen de opgelegde boete bezwaar maken.

Inspectie handhaving Tabakswet

Voor horecaondernemers is het van belang goed kennis te nemen van de regels die uit de Tabakswet voortvloeien, zoals het niet verkopen van sigaretten aan iemand onder de 18, inrichting van een rookruimte en het roken op terrassen Er zijn specifieke regels over het roken op terrassen en terrasoverkappingen in de horeca. Dat controleert de inspectie NVWA ook. Er bestaat soms onduidelijkheid over de uitleg en toepassing daarvan. Daarom is het van belang om altijd kritisch te kijken naar hetgeen de Inspectie vaststelt in rapportage.

Aankondiging boete inspectie NVWA

De Inspectie komt naar aanleiding van de controle altijd met een boeterapport, waarin verslag wordt gedaan van hetgeen is geconstateerd. In het boeterapport wordt de motivering voor oplegging boete vermeld en worden soms onterechte aannames gedaan, wordt er onjuist feiten gepresenteerd en onterecht conclusies getrokken. Daarom is het zaak altijd een zienswijze in te dienen tegen een voornemen tot bestuurlijke boete en indien een boete wordt opgelegd tijdig een bezwaarprocedure te starten. Vraag vrijblijvend advies aan onze advocaat bestuursrecht indien u een controle van de NVWA heeft gehad.

 

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier