Bouwrecht-advocaten

De bouwrecht-advocaten van Blenheim hebben ruime ervaring en juridische expertise betreffende het bouwproces. De bouwrecht-advocaten staan opdrachtgevers, maar ook aannemers, architecten, directies en ontwikkelaars bij met het geven van adviezen en het voeren van procedures (voor civiele rechters, maar bijvoorbeeld ook in bouwarbitrages voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het NAI, de Commissie van Geschillen KIVI NIRIA, de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -handel, en de Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst), onder meer in zaken betreffende:

 • grondverwerving
 • projectontwikkeling
 • aanbestedingen
 • algemene voorwaarden
 • projectontikkelingsovereenkomsten
 • exploitatieovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • aannemingsovereenkomsten
 • design and construct-overeenkomsten
 • bouwgaranties
 • stelposten
 • aansprakelijkheid voor gebreken
 • bouwtijdoverschrijding
 • retentie
 • afrekening van meerwerk
 • minderwerk
 • oplevering
 • beëindiging van aanneming van werk
 • gebreken
 • bouwfouten
 • contractbreuk
 • uitleg van bestek
 • vertragingsclaims
 • bouwschades.

De in de bouw gebruikelijke algemene voorwaarden en regelingen, zoals de UAV 1989, AVA 1992, DNR, STABU en RAW, komen daarbij geregeld aan de orde. Deze condities en de daarmee samenhangende jurisprudentie kennen de bouwrecht-advocaten van Blenheim door en door.

Verdere informatie door een advocaat over bouwrecht

Voor verdere informatie over bouwrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier