Regieovereenkomst

Partijen kunnen er ook voor kiezen om geen vast prijs (aanneemsom) overeen te komen maar bijvoorbeeld het werk in regie uit te voeren.
Dit gebeurt vaak bij werkzaamheden waar de aard en omvang vooraf moeilijk is in te schatten.
In dergelijke gevallen zal dan de te betalen prijs voor het werk bestaan uit vergoeding aan de aannemer voor de werkelijke uitvoeringskosten van het werk, verhoogd met een opslag voor algemene kosten en voor winst. Niet alle bepalingen van titel 12 zijn op de regieovereenkomst van toepassing.

Verdere informatie door een advocaat over bouwrecht

Voor verdere informatie over bouwrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier