Stelposten

Naast de vaste aanneemsom kunnen er in de overeenkomst ook stelposten worden overeengekomen.

Reden van het opnemen van stelposten kan zijn dat op dat moment van het aangaan van de overeenkomst nog niet exact is aan te geven wat de kosten van een gedeelte van het uit te voeren werk zijn of dat de opdrachtgever nog niet exact weet welke type keuken, badkamer of bijvoorbeeld welk type tegel hij het liefst wil verwerken.

Als het bedrag van de stelpost is vastgesteld door de aannemer mag de opdrachtgever er op vertrouwen dat die zo nauwkeurig mogelijk is vastgesteld en vice versa.
De aannemer heeft steeds een waarschuwingsverplichting indien hem duidelijk wordt dat de stelpost niet toereikend is.

Verdere informatie door een advocaat over bouwrecht

Voor verdere informatie over bouwrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier