ErfpachtToets © door erfpachtadvocaat

Erfpachtvoorwaarden kunnen onredelijk zijn jegens de erfpachter. De erfpachtvoorwaarden en de canon van de erfpacht kunnen een belemmering zijn bij verkoop van een woning op erfpachtgrond. Daarnaast kunnen de erfpachtvoorwaarden ook een belemmering zijn voor de koper van een woning op erfpachtgrond indien de bank de voorwaarden niet accepteert voor het verstrekken van een hypotheek.

Het kan daarom noodzakelijk zijn voor de huidige erfpacht of potentiele erfpachter de grondeigenaar (erfverpachter) te overtuigen dat de erfpachtvoorwaarden bijgesteld dienen te worden om de verkoopbaarheid en courantheid van het object voor de toekomst te verbeteren en de financierbaarheid voor een potentiele koper mogelijk te maken. De erfpachtadvocaat van Blenheim kan daarbij assisteren.

De ErfpachtToets © van Blenheim is een toetsing:

 • aan de Criteria op gesteld door de Nederlandse Vereniging van banken (NVB) voor geldende erfpachtvoorwaarden; en
 • aan de zwarte en grijze lijst van onredelijk bezwarende algemene voorwaarden van afdeling 6.5.3. Burgelijk Wetboek.

Inhoud van de ErfpachtToets ©

Met de ErfpachtToets © van Blenheim krijgt u een advies:

 • met de juridische status van de erfpachtvoorwaarden
 • een overzicht van de bepalingen in de erfpachtvoorwaarden die niet voldoen aan de criteria van de NVB of de wet
 • de mogelijkheden om de erfpachtvoorwaarden in overeenstemming met de regelgeving te brengen
 • een advies over de mogelijke stappen die daartoe gezet kunnen worden
 • de haalbaarheid in geval van een eventuele (gerechtelijke) procedure.

De kosten van een ErfpachtToets © van Blenheim bedragen € 695,-- inclusief BTW. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Blenheim van toepassing.

Benodigde informatie voor een ErfpachtToets ©

 • het adres waar het om gaat
 • een kopie van de erfpachtvoorwaarden
 • en de laatste erfpachtakte
 • de laatste factuur van de erfpacht canon
 • de verkoopbrochure of advertentie als het om aankoop van een woning gaat.

Aanvraag voor ErfpachtToets ©

De aanvraag voor de ErfpachtToets © van Blenheim  en de benodigde gegevens  stuurt u per e-mail aan markvanweeren@blenheim.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging en een factuur per e-mail.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier