Advocaten voor handelsrecht

De advocaten van Blenheim adviseren en procederen binnen het brede spectrum van het handelsrecht.
Zij kunnen u onder meer bijstaan ter zake van commerciële contracten (zoals distributie, agentuur en franchising, duurovereenkomsten, productieovereenkomsten), incasso van geldvorderingen, en met alle aspecten die hiermee verband kunnen houden, zoals schadevergoeding bij de niet-nakoming van overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, de ontbinding van de overeenkomsten en overmachtvraagstukken).

Onze advocaten treden onder meer op in de volgende zaken:

  • gerechtelijke procedures in handeslgeschillen, zowel voor eisers als gedaagden, en zowel in kort geding als in bodemprocedures
  • nationale en internationale incassoprocedures
  • bouwgeschillen
  • nationale - en grensoverschrijdende handelstransacties
  • zaken betreffende huur, huurkoop en leasing van zaken
  • distributieovereenkomsten, agentuur en franchiseovereenkomsten.

Voor verdere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier