Huur van een jachthaven en ontruimingsbescherming

Exploitanten van jachthavens zien zich soms geconfronteerd met een beëindiging van de huurovereenkomst (in het dagelijks gebruik wel exploitatieovereenkomst genoemd).
De huurder (ook wel exploitant genoemd) van de jachthaven is daar vaak niet blij mee en beroept zich op ontruimingsbescherming. Soms wijst een rechter een jachthaven een verzoek tot (verdere) ontruimingsbescherming voor een jachthaven toe, maar soms komt de rechter tot de conclusie dat er voor de jachthaven in kwestie geen recht op schorsing van de ontruimingsverplichting bestaat.
Hoe zit dat?

Ontruimingsbescherming is niet weggelegd voor alle soorten bedrijfsruimten. Het moet gaan om zogenaamde overige bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW. Is sprake van zogenaamde detailhandelsbedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, dan kan er geen beroep worden gedaan op de wettelijke regeling ter zake van ontruimingsbescherming. Het is lang niet altijd even duidelijk om wat voor soort bedrijfsruimte het gaat.

Bij jachthavens is er, zowel in de (overigens schaarse) literatuur als in de rechtspraak, ook regelmatig discussie over de vraag hoe de gehuurde bedrijfsruimte dient te worden gekwalificeerd. Is het overige bedrijfsruimte of is het detailhandelsbedrijfsruimte? Deze essentiële vraag zal voor iedere jachthaven apart moeten worden beantwoord.

Nederland kent honderden jachthavens. Die bedrijfsactiviteiten van die jachthavens verschillen vaak flink van elkaar. De exploitanten van jachthavens houden zich, naast het aanmeren van boten, vaak ook bezig met andere activiteiten, zoals onder meer het exploiteren van een café-restaurant, een vaarschool en bemiddeling in de koop en verkoop van pleziervaartuigen, alsmede het verkopen van brandstof. Vele combinaties zijn mogelijk.

Om te bepalen of een jachthaven wel of geen ontruimingsbescherming toekomt in moet onderzocht worden welke van de activiteiten overheersen. Daarbij kan onder meer gekeken worden naar de verdeling van de omzet over de verschillende bedrijfsactiviteiten van de jachthaven.

Minstens zo belangrijk (zo niet belangrijker) is echter hetgeen de verhuurder en de exploitant van de jachthaven bij het aangaan van de huurovereenkomst hebben afgesproken omtrent de contractuele bestemming van de jachthaven.

Het is verstandig om een gespecialiseerde advocaat om advies te vragen.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier