Verlaging huur - verhoging huur

Verzoek huuraanpassing bij winkelruimte

De verhuurder en de huurder van detailhandelsbedrijfsruimte (winkelruimte) hebben volgens de wet periodiek de mogelijkheid huurprijsaanpassing (lees: verlaging van de huur of huurverhoging) te vragen.
Dit kan na afloop van een huurtermijn, of nadat een tijdvak van 5 jaren is verstreken.

Procedure voor de kantonrechter - advies van deskundige

Indien partijen niet gezamenlijk tot een vergelijk kunnen komen over de beoogde verhoging of verlaging van de huur, dan kunnen zij de kwestie huurprijsaanpassing aan de kantonrechter voorleggen.

De rechter zal een verzoek tot huurprijsvaststelling alleen toe kunnen wijzen indien een dergelijk verzoek wordt vergezeld van een advies van een (of meerdere) deskundige(n) die door huurder en verhuurder gezamenlijk is (zijn) benoemd. De rechter is overigens niet gebonden aan een uitgebracht deskundigenadvies.
Als de rechter het advies niet overneemt, kan hij een nieuwe deskundige benoemen.
Partijen zijn overigens vrij in het kiezen van de deskundigen.
Zij kunnen een deskundige benoemen uit de kring van de bedrijfshuuradviescommissie van de Kamer van Koophandel, maar ook een makelaar of een branche-vertegenwoordiger.

Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse.
Het gaat dan om huurprijzen die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van 5 jaar voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering. Uitgangspunt is wat op de markt voor de huur van vergelijkbare bedrijfsruimten de huurprijs is.
Doordat rekening wordt gehouden met de huurprijs over een periode van 5 jaar, worden plotselinge en (of) grote fluctuaties in de huurprijzen voorkomen.

Wat betreft de keuze van vergelijkingspanden wordt het aan het oordeel van de rechter overgelaten welke bijzondere omstandigheden een rol spelen in een bepaalde situatie.
In dit verband kan onder meer rekening worden gehouden met de ligging, grootte, indeling, kwaliteit en bereikbaarheid van de bedrijfsruimte en met de voorzieningen in en om de bedrijfsruimte, zoals bijvoorbeeld parkeergelegenheid.
Bij het kiezen van de vergelijkingspanden moeten de huurprijzen van de panden buiten beschouwing blijven. Het is uiteindelijk aan de rechter zelf voorbehouden te beslissen hoeveel en welke panden hij in de vergelijking wil betrekken.
Het feit dat panden die op zichzelf in aanmerking komen om als vergelijkbare bedrijfsruimte in de berekening te worden betrokken één of meer verschillen vertonen ten opzichte van het procedurepand (bijvoorbeeld voor betreft de oppervlakte of de staat van onderhoud), hoeft op zichzelf niet uit te sluiten dat die panden in aanmerking worden genomen.

Het is veelal verstandig om de behandeling van een verzoek tot huurprijsverlaging aan een huuradvocaat op te dragen.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier