Inspectie horeca

De horeca-advocaat wordt regelmatig ingeschakeld bij inspectie in de horeca. Het advies en bijstand van een horeca-advocaat bij inspectie is vaak zinvol. De inspecteur van de NVWA (keuringsdienst) of inspectie SZW (arbeidsinspectie) komt na de controle in de horeca-zaak doorgaans met een rapport over zijn bevindingen of met een boeterapport. Dat rapport van de inspectie dient kritisch bekeken te worden. Op basis van het boete rapport kan immers een bestuurlijke boete opgelegd worden aan de horeca-ondernemer. De boetebedragen van de Inspectie NVWA en inspectie SZW zijn soms onredelijk hoog.

Controle-bezoek inspectie NVWA in horeca

De NVWA inspecteur moet zijn werk kunnen doen, ook in de horeca Soms is de controle in de horeca onaangekondigd, maar soms laat de inspectie weten dat er controle in een horecazaak komt. De inspectie heeft een aantal wettelijke bevoegdheden om onderzoek te doen. Er zijn echter grenzen aan uw medewerkingsplicht. Zo hoeft een horeca-ondernemer niet aan zijn eigen veroordeling mee te werken als  hij merkt dat er een overtreding is. Ook hoeft de horeca-ondernemer er niet mee in te stemmen dat zijn bedrijf onnodig wordt ontregelt door een controle van de inspectie. De exploitant kan zich dan op zijn zwijgrecht beroepen tegen de inspecteur. Het is belangrijk om horecapersoneel dat aanwezig is bij een inspectie ook te informeren wat wel en niet te doen/zeggen bij een inspectie.

Bel horeca-advocaat om advies over inspectie

Als het horecabedrijf op orde is hoeft je niets te vrezen van een inspectie (hoewel je soms verbaast zult zijn waar een inspecteur mee komt). Ook bij een reguliere horeca-controle van de inspectie NVWA heeft de ondernemer het recht zijn advocaat aanwezig te laten zijn. Vooral wanneer de leidinggevende ter plaatse de indruk heeft dat het bedrijf verdacht is van overtredingen is het zinvol uw advocaat aanwezig te laten zijn als er inspectie in de horeca plaatsvindt. Bel vrijblijvend met onze horeca-advocaat als u een vraag heeft over inspectie in de horeca.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier