Belediging, smaad en laster

De grens tussen belediging, smaad en laster is vaak lastig te trekken. Belediging, smaad en laster zijn geregeld in het Wetboek van Strafrecht, in de artikelen 261-271. Smaad, belediging en laster zijn allemaal strafbare feiten, die in principe ook een civielrechtelijke aansprakelijkheid kunnen behelzen.

Een belediging is een algemene negatieve uitlating over een persoon. Als iemand wordt beledigd die al is overleden, kunnen bloedverwanten of de echtgenoot een klacht indienen bij het Openbaar Ministerie.

Smaad is een specifieke uitlating waarmee geprobeerd wordt iemands goede naam aan te tasten. Is de uitlating niet waar, dan heet het laster. Als dat schriftelijk gebeurt (publicatie op een website is schriftelijk), maakt de dader zich schuldig aan smaadschrift.
Smaad is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging of dat te goeder trouw kon worden aangenomen dat deze feiten waar zijn en dat het algemeen belang vereiste dat de feiten naar buiten werden gebracht. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer.
Anders dan bij laster, gaat het bij smaad niet om beschuldigingen waarvan men weet dat ze niet waar zijn. Bij laster gaat het juist om iemand in het openbaar van feiten te beschuldigen waarvan men wel weet dat deze niet waar zijn.

Het is veelal verstandig om (vooraf) een gespecialiseerde advocaat om advies te vragen.

Verdere informatie door een advocaat over mediarecht

Voor verdere informatie over mediarecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier