Procedure VvE kantonrechter

Een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) kan onredelijk zijn. De VvE advocaat procedeert regelmatig over een geschil binnen de VvE. De eigenaar van een appartementsrecht die het VvE besluit als onredelijk beschouwd kan bij de rechter vernietiging vorderen van het VvE-besluit. Tegelijk met verzoek tot vernietiging VvE-besluit, maar ook los daarvan, kan de appartementseigenaar of het bestuur van de VvE de rechter om machtiging verzoeken indien er geen werkbaar VvE-besluit is genomen door de Vereniging van eigenaren. Indien bijvoorbeeld de vergadering van de VvE een appartementseigenaar toestemming weigert voor een verbouwing dan kan de appartementseigenaar machtiging voor de verbouwing verzoeken bij de kantonrechter.

Vernietiging VvE-besluit vorderen bij rechter

De appartementseigenaar (tevens lid van de VvE) die het niet eens is met een besluit van de VvE kan binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij de rechtbank, sector kanton. Een VvE-advocaat kan vernietiging van het VvE-besluit vorderen. Naast verzoek om vernietiging van een VvE-besluit kan ook sprake zijn van een nietig besluit van de Vereniging van Eigenaars ex artikel 2:15 lid 3 BW. De nietigheid van een VvE-besluit wordt gevorderd bij de rechtbank sector civiel, zeg maar een andere afdeling van de rechtbank. Vraag onze VvE-advocaat om advies welke procedure tegen een VvE-besluit kansrijk is bij de rechter.

Machtiging vragen bij Kantonrechter na weigering toestemming VvE

Binnen de VvE is soms medewerking of toestemming nodig voor een wijziging van/aan een appartement, of wijziging van de splitsingsakte. Alles waarvoor toestemming van de (meerderheid) van de VvE voor nodig is kan ook aan de Kantonrechter gevraagd worden, zodra de toestemming is geweigerd in een VvE-besluit. De benodigde toestemming van de VvE moet dus eerst op de agenda van de vergadering van de vereniging van Eigenaars staan en er dient een rechtsgeldig besluit genomen te zijn. Volgt er geen toestemming van de kantonrechter gevraagd worden. Zo kan alsnog toestemming verkregen worden als  appartementseigenaren (onredelijk) ‘dwarsliggen’. Maar ook de appartementseigenaar die een meerderheidsbesluit wil aanvechten kan naar de kantonrechter om vernietiging van het VvE-besluit te vorderen (zie hierboven). Ook kan alsnog door de machtiging van de Kantonrechter een wijziging van de splitsingsakte bewerkstelligt worden waarvoor geen 80% meerderheid is verkregen in de vergadering van de VvE.

Geschil herstelwerk/onderhoud VvE

Herstel en onderhoud binnen de Vereniging van Eigenaren(VvE) kan toe een geschil leiden. Of er wordt een besluit genomen waar de minderheid van de appartementseigenaren het niet mee eens is of er is geen meerderheid en dan kan het VvE bestuur zelf aan de kantonrechter verzoeken om vast te stellen de noodzaak van VVE-werkzaamheden en op welke wijze herstel moet plaatsvinden. In de VvE-praktijk komen geschillen in alle soorten en maten voor. Schroom niet om vrijblijvend onze VvE-advocaat advies te vragen.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier