Procesrecht - advocaten die procederen en arbitrageprocedures voeren

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures (bodem procedures en kort gedingen) en arbitrageprocedures.

De advocaten staan u graag bij om juridische geschillen te voorkomen, en als er geschillen zijn ontstaan, deze met alle nodige juridische middelen te beslechten.

De (ook internationale) procespraktijk van de advocaten van Blenheim omvat onder meer:

 • schikkingsonderhandelingen
 • mediation en bindend advies
 • vaststellingsovereenkomsten
 • arbitrage; nationale en internationale procedures, onder meer geadministreerd bij:
  • het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
  • de Raad van Arbitrage voor de Bouw
  • de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA)
  • het London Court of International Arbitration (LCIA)
  • het American Arbitration Institute (AAA)
  • de Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
  • de Euro-Arab Chambers of Commerce
  • het International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), en
  • de Internationale Kamer van Koophandel (ICC)
 • procedures bij het KiFiD - het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 • het voorbereiden en voeren van gerechtelijke procedures (in binnen- en buitenland)
 • het houden van voorlopig getuigenverhoor
 • het leggen van conservatoir beslag
 • het opheffen van gelegde conservatoire beslag
 • het voeren van bodemprocedures
 • het aanspannen van kort gedingen en het voeren van verweer in kort geding
 • hoger beroep
 • corporate litigation, waaronder enquête- en jaarrekeningenprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
 • de executie (tenuitvoerlegging) van rechterlijke uitspraken, arbitrale vonnissen, en bindende adviezen
 • executiegeschillen, en
 • tuchtrechtprocedures.

meer »

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier