Reservefonds bij appartementen

In het verleden kon de koper van een appartementsrecht nogal eens voor een vervelende verrassing komen te staan. Met de wijziging van de regels met betrekking tot het appartementsrechts per 2005 behoren deze tot het verleden.
Voortaan moet de notaris die de overdracht van het appartementsrecht verzorgt aan het bestuur van de vereniging van eigenaars een opgave vragen. Hierin staat of de vorige eigenaar nog bijdragen schuldig is aan de vereniging, en is de omvang van het reservefonds van de vereniging opgenomen.
De vereniging van eigenaars is voortaan verplicht een reservefonds in stand te houden. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat er voldoende geld is gespaard voor (groot) onderhoud van het gebouw.
De opgave van deze bedragen wordt door de notaris aan de akte van levering gehecht.

Als koper bent u samen met de verkoper aansprakelijk voor zijn schulden aan de vereniging van eigenaars. Als koper bent u nu niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt.
Uit de opgave blijkt ook wat er met een eventueel tegoed van de verkoper aan de vereniging van eigenaars dient te gebeuren en of dit met bedrag met de koopsom of op andere wijze is verrekend.
Blijft de opgave achterwege, vraag uw notaris dan hiervan melding te maken in de overdrachtsakte. In dat geval bent u niet aansprakelijk voor achterstallige bijdragen van de verkoper aan de vereniging van eigenaars.
Bestaande verenigingen die op 1 mei 2005 niet een reservefonds in stand hielden, hebben tot 1 mei 2008 de tijd om een reservefonds in het leven te roepen en dit met voldoende geld te vullen. Voor nieuwe verenigingen is de verplichting op 1 mei 2005 ingegaan.
Dit is slechts een van de punten waarop de regels voor appartementsrechten zijn gewijzigd. Het is daarom verstandig om u goed te laten informeren voordat u tot de koop van een appartementsrecht over gaat.

meer »

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier