Advocaten voor corporate litigation

De advocaten van Blenheim procederen in alle ondernemingsrechtelijke geschillen.

Onze advocaten procesrecht hebben niet alleen jarenlange proceservaring, maar is ook regelmatig betrokken bij (internationale) arbitrages, bindend adviesprocedures en mediation.
Blenheim heeft specialistische kennis in huis ten aanzien van interne ondernemingsrechtelijke geschillen en het voeren van vennootschapsrechtelijke procedures, met name ook in corporate litigation.

Het gaat hierbij onder meer om ondernemingsrechtelijke procedures over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen met aandeelhouders, geschillen tussen aandeelhouders, en geschillen binnen maatschappen, coöperaties, stichtingen of verenigingen, bijvoorbeeld over:

Verdere informatie door een advocaat over corporate litigation

Voor verdere informatie over corporate litigation (waaronder aandeelhoudersgeschillen) kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier