Ambtenarenrecht

Onze arbeidsrecht advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van adviseren, onderhandelen en procederen in ambtenarenzaken. Blenheim staat ambtenaren graag bij met raad en daad.

Gespecialiseerde advocaat ambtenarenrecht

Geschillen met een werkgever zijn nooit leuk en Blenheim staat voor effectieve en doelmatige oplossing van een geschil. Meestal wordt getracht in overleg met de werkgever een geschil in goed overleg te regelen. Als dat niet mogelijk is dan zal de advocaat ambtenarenrecht procederen. Geschil kunnen divers zijn en het team arbeidsrecht van Blenheim heeft ruime ervaring op het gebeid van ontslag, reorganisatie, sociaal plan, functiewaardering en salariëring, sancties e.d.

Advies en begeleiding door advocaat

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), zijn veel ambtenaren overgegaan op een arbeidsovereenkomst en vallen zij niet langer onder het ambtenarenrecht maar onder het civiele arbeidsrecht. Ambtenaren werkzaam in onder meer de sectoren politie, defensie, rechterlijke macht, politieke ambtsdragers, notarissen en gerechtsdeurwaarders, politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat en leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen zijn hiervan uitgezonderd en vallen nog onder het ambtenarenrecht. Echter (voormalig) ambtenaren aangesteld in openbare dienst zullen immer een aparte positie innemen. Blenheim is bekend met de rechtspositie van ambtenaren en is ervaren is oplossen van geschillen die kunnen ontstaan.

Wilt u meer weten over ambtenarenrecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.