Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een belangrijk startmoment voor iedereen die met ruimtelijke ordening en vastgoed te maken heeft. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de regels voor de leefomgeving zoals wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De nieuwe wet moet zorgen voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. ‘Duurzaamheid’ en ‘gezondheid’ zijn bovendien in de doelstelling van de Omgevingswet verankerd en krijgen hierdoor nu echt een plek in onze ruimtelijke wet- en regelgeving.

Zes kerninstrumenten van de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft zes kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het programma, decentrale regels, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Met deze instrumenten kan beleid worden geschreven en uitgevoerd. Daarnaast kunnen met deze instrumenten voorwaarden worden gesteld aan activiteiten en de uitvoering van projecten.

De omgevingsvisie, het omgevingsplan (onderdeel van het instrument decentrale regels), de omgevingsvergunning en het projectbesluit, zijn de besluiten waar bedrijven, projectontwikkelaars en bewoners het meest direct mee te maken krijgen.

Onze bestuursrechtadvocaten adviseren en begeleiden ondernemers en overheden bij ruimtelijke projecten en vergunningen. Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet of wilt u actie ondernemen?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.