Aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst worden belangrijke zaken tussen (toekomstige) aandeelhouders onderling vastgelegd. Daarnaast worden de doelstellingen van de onderneming erin opgenomen. Dit schept duidelijkheid en voorkomt conflicten. Het is raadzaam om duidelijke en afdwingbare afspraken te maken over de rechten en verplichtingen van de aandeelhouders. Blenheim kan u hierbij helpen. Wilt u een aandeelhoudersovereenkomst laten opstellen of beoordelen? Neem dan nog vandaag contact met ons op.

Hoe ziet een aandeelhoudersovereenkomst eruit?

Er bestaat een grote mate van vrijheid om de aandeelhoudersovereenkomst vorm te geven. Zo mag worden afgeweken van de statuten en in bepaalde gevallen zelfs van de wet. De inhoud van een aandeelhoudersovereenkomst kan daarmee worden toegesneden op uw onderneming. Onder meer de volgende afspraken kunnen worden opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst:

 • de verdeling van de aandelen
 • het bij oprichting te storten kapitaal (eigen vermogen)
 • de benoeming van bestuurders en commissarissen
 • de totstandkoming van besluiten
 • de stemvereisten (gewone of bijzonder meerderheid)
 • de goedkeuring van bepaalde (bestuurs)besluiten
 • de vaststelling van een (periodiek) businessplan
 • informatierechten voor de aandeelhouders
 • een non-concurrentieverplichting
 • de vergoeding voor (management)werkzaamheden
 • afspraken over het gebruik van intellectuele eigendomsrechten (licenties)
 • een verplichte aanbieding van aandelen of een geschillenregeling
 • waarderingsmethode voor de aandelen

De rol van een advocaat

Iedere partij bij een aandeelhoudersovereenkomst heeft zijn eigen belangen en doelstellingen. Een geschil kan daardoor op de loer liggen. Bij geschillen tussen aandeelhouders spelen de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst een belangrijke rol. Als een partij bij een aandeelhoudersovereenkomst de daarin gemaakte afspraken niet langer nakomt, is vaak directe actie gewenst.

Bij Blenheim hebben we veel expertise en kennis op het gebied van aandeelhoudersovereenkomsten. Indien een conflict ontstaat, dan staan onze specialisten voor u klaar met een passend advies, al dan niet in het kader van een (gerechtelijke) procedure.

Aandeelhouder uitstoten? Blenheim staat u bij

Het komt voor dat een aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld. De betreffende aandeelhouder kan dan door de rechter worden gedwongen zijn aandelen over te dragen. Het is van belang dat een dergelijke ‘sqeeuze-out’ soepel en spoedig verloopt en dat onnodige kosten worden voorkomen.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met uitstootprocedures en assisteren u graag bij het uitstoten van een aandeelhouder. Wilt u een aandeelhoudersovereenkomst laten opstellen of beoordelen of wilt u een uitstootprocedure starten? Bij Blenheim denken wij graag met u mee. Met oog voor detail, maar zonder in de details te verzanden.

Wilt u meer weten over aandeelhoudersovereenkomsten?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.