Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) is een overeenkomst waarbij partijen afspreken bepaalde informatie geheim te houden na het uitwisselen van deze informatie. Het kan gaan om geheimhouding van informatie binnen één organisatie, bijvoorbeeld als een werknemer toegang krijgt tot bedrijfsgeheimen van de werkgever. Maar ook om twee ondernemingen die overeenkomen bedrijfsgevoelige informatie van de andere partij geheim te houden. Bijvoorbeeld in het geval van een mogelijke fusie, overname of samenwerking bij de ontwikkeling van een platform, product of software.

Wanneer gebruik je een geheimhoudingsovereenkomst

Indien u zaken wilt doen met een externe partij, kan het voorkomen dat informatie die uniek is voor uw onderneming kenbaar gemaakt moet worden aan de andere partij. Of het nu gaat om de productie en levering van goederen, adviesgesprekken, onderhandelingen, of enige andere inmenging van derden. Om tot een vruchtbare samenwerking te komen kan het noodzakelijk zijn dat informatie over productieprocessen, technische kennis of klant- en prijsinformatie deelt met de andere partij.

Deze partij krijgt in dat geval inzicht in uw onderneming en bedrijfsvoering. Indien die informatie concurrentiegevoelig is, wilt u deze informatie zoveel als mogelijk geheim houden. Openbaarmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie kan immers schade berokkenen aan uw onderneming.

Wat regelt een geheimhoudingsovereenkomst?

Een geheimhoudingsverklaring heeft geen vaste vorm. Zij kan worden vormgegeven naar de wensen van partijen. Doorgaans bevat een geheimhoudingsovereenkomst de volgende informatie:

  • welke informatie geheim moet blijven
  • wie toegang krijgt tot de informatie
  • voor welke periode de geheimhouding geldt
  • boeteclausule
  • de handtekeningen van de betrokkenen

Formuleer heldere bepalingen en blijf op uw hoede

De geheimhoudingsovereenkomst is van essentieel belang bij het uitwisselen van gevoelige informatie met zakenpartners en biedt beide partijen ruimte om toch open zaken met elkaar te kunnen doen. De geheimhoudingsovereenkomst geeft echter geen garantie dat de overeenkomst waarover u onderhandelt ook tot stand komt. Het is dus op de eerste plaats van belang om de bepalingen in de geheimhoudingsovereenkomst scherp te formuleren. Daarnaast dient u te beseffen dat u te allen tijde zorgvuldig en voorzichtig om blijft gaan met de vertrouwelijke informatie die u deelt. Belangrijke valkuilen hierbij zijn de aansprakelijkheid indien de informatie uitlekt, en het verlies van de eigendom op het moment dat een ander de informatie bewerkt.

Hulp bij een geheimhoudingsovereenkomst? Schakel Blenheim in.

Een geheimhoudingsovereenkomst wordt veelvuldig gebruikt om vertrouwelijke informatie te beschermen. Gezien de grote gevolgen van openbaarmaking van concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie, verdient het aanbeveling om bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst juridische bijstand te hebben.

De advocaten van Bkenheim hebben ruime ervaring met het adviseren over en het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten. Door de gespecialiseerde advocaten van Blenjeim te betrekken bij het contracteren, bent u verzekert van onze expertise, waardoor u een gebalanceerde geheimhoudingsovereenkomst kunt afsluiten.

Hulp nodig bij een geheimhoudingsovereenkomst?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.