Licentieovereenkomst

U bezit intellectuele eigendomsrechten en wilt deze in gebruik geven aan een derde partij. Bijvoorbeeld omdat u zelf niet de middelen of mogelijkheden heeft om uw rechten te exploiteren, of omdat u uw rechten wil commercialiseren, derhalve de door u gedane investeringen terug te verdienen. Dit kan door het sluiten van een licentieovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarbij de rechthebbende aan een andere partij een gebruiks- of exploitatierecht verleent ten aanzien van zijn intellectuele eigendomsrechten. De houder van het betreffende intellectueel eigendomsrecht (de licentiegever) verbindt zich daarbij jegens de andere partij (de licentienemer) om zijn exclusieve gebruiks- en exploitatierechten niet tegen de licentienemer in te roepen onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

U bezit intellectuele eigendomsrechten en wilt deze in gebruik geven aan een derde partij. Bijvoorbeeld omdat u zelf niet de middelen of mogelijkheden heeft om uw rechten te exploiteren, of omdat u uw rechten wil commercialiseren, derhalve de door u gedane investeringen terug te verdienen. Dit kan door het sluiten van een licentieovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarbij de rechthebbende aan een andere partij een gebruiks- of exploitatierecht verleent ten aanzien van zijn intellectuele eigendomsrechten.

De houder van het betreffende intellectueel eigendomsrecht (de licentiegever) verbindt zich daarbij jegens de andere partij (de licentienemer) om zijn exclusieve gebruiks- en exploitatierechten niet tegen de licentienemer in te roepen onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

Wat regelt een licentieovereenkomst?

In een licentieovereenkomst worden concrete afspraken gemaakt over het toepassingsbereik van de licentie. Zo bevat de licentieovereenkomst doorgaans de volgende gegevens:

  • gedetailleerde omschrijving van het intellectuele eigendom
  • de toegestane handelingen
  • mate van exclusiviteit
  • het territorium waar de licentie geldt
  • de duur en de beëindiging van de licentie
  • de (on)bevoegdheid van de licentienemer om sub-licenties te verlenen
  • de hoogte en wijze van voldoening van de licentievergoeding (lumpssum of royalties)
  • geheimhouding van vertrouwelijke informatie

De licentieovereenkomst kan worden gesloten tussen verschillende entiteiten binnen hetzelfde concern. Zo is het mogelijk om over en weer ontwikkelde software door te verkopen. In dergelijke overeenkomsten dient te worden vastgelegd hoe de inkomsten zullen worden verdeeld tussen het de ontwikkelaar en de concernvennootschap.

Viotta Law - Mergers

Hulp bij een licentieovereenkomst? Schakel Blenheim in.

Een goed opgestelde licentieovereenkomst is van cruciaal belang. Zij helpt u uw verwachtingen ten aanzien van uw zakenpartners te bepalen, uw betalingen veilig te stellen, uw intellectuele eigendom te beschermen, en voorkomt dat u met andere juridische risico’s wordt geconfronteerd. De advocaten van Blenheim hebben ruime ervaring met het adviseren over en het opstellen van licentieovereenkomsten. Door de gespecialiseerde advocaten van Blenheim te betrekken bij het contracteren, bent u verzekerd van onze expertise, waardoor u een gebalanceerde licentieovereenkomst kunt afsluiten. Neem vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder.

Wilt u meer weten over licentieovereenkomsten?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.