Share Purchase Agreement

Het sluitstuk van een overnameproces is het opstellen van de definitieve koopovereenkomst. Hier gaat een uitgebreid voortraject aan vooraf, dat aanvangt met een intentieverklaring (LOI) of term sheet, (MoU) gevolgd door een boekenonderzoek (due diligence of DD) bij de targetonderneming. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een DD-rapport. Afhankelijk van de uitkomsten van het boekenonderzoek, kiest koper voor een aandelentransactie dan wel een activa-passiva transactie. Veelal wordt er gekozen voor aan aandelentransactie. In dat geval dient dan een overeenkomst strekkende tot koop en verkoop van aandelen (een Share Purchase Agreement, kortweg: SPA), te worden opgesteld.

Wat is een SPA?

Een overeenkomst strekkende tot koop en verkoop van aandelen (een SPA) is een koopovereenkomst waarin is vastgelegd dat de aandelen van de targetonderneming worden overgenomen. Het grote voordeel van een aandelentransactie is dat relatief eenvoudig is. Door de aandelen in de onderneming van verkoper bij notariële akte aan koper over te dragen, is de overdracht beklonken. Dit in tegenstelling tot overdracht van bepaalde activa uit een APA. De door de vennootschap gedreven onderneming blijft in beginsel ongewijzigd in stand. Dat betekent dat er in principe voor klanten, leveranciers, licenties, vergunningen en werknemers van de onderneming niets veranderd. Dit, behoudens eventuele change of control bepalingen in overeenkomsten met derden.

De inhoud van een SPA

Gezien het feit dat een SPA het sluitstuk van een overnameproces is, betreft het een omvangrijk document. Hoewel de concrete inhoud van een SPA wordt toegesneden op de transactie, bevat het document grofweg de volgende onderwerpen:

 • partijen
 • considerans
 • definities en interpretatie
 • koopprijs
 • opschortende voorwaarden
 • levering
 • garanties
 • vrijwaringen
 • aansprakelijkheid
 • overige rechten en verplichtingen
 • algemene bepalingen
 • rechts- en forumkeuze

Singning en closing

De ondertekening van de SPA (de ‘signing’) leidt er niet toe dat de aandelen ook juridisch worden overgedragen. Voor de overdracht van de aandelen is een notariële akte van levering vereist (een deed of transfer). Deze akte wordt door de notaris opgesteld in overeenstemming met de afspraken in de SPA. Het passeren van de notariële akte (en daarmee de juridische overdracht van de aandelen), de zogeheten ‘closing’, kan op een later moment dan signing plaatsvinden. Hierop inspelend nemen partijen doorgaans een MAC-clausule op. Na closing is de transactie afgerond (de ‘completion’).

Hulp bij een SPA? Schakel Blenheim in.

Wilt u een SPA laten opstellen, beoordelen of uitonderhandelen? De gespecialiseerde advocaten van Blenheim helpen u graag. Als u bij Blenheim een advocaat inschakelt, bent u verzekerd van goede juridische begeleiding. Neem vrijblijvend contact op met één van de gespecialiseerde advocaten van Blenheim, zij helpen u graag verder.

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.