Term sheet

Een zogenaamde term sheet (vrij vertaald: een lijst van voorwaarden of conditielijst) is een koopovereenkomst. Het document vormt de basis voor de onderhandelingen om te komen tot een deal in de vorm van een koopovereenkomst (een SPA of APA). Onder omstandigheden wordt een term sheet aangemerkt als bindende overeenkomst die moet worden nagekomen.

Het doel van een term sheet

Een term sheet wordt vrijwel altijd opgesteld door de potentiële koper van een onderneming. Het document bevat doorgaans een puntsgewijs overzicht van de voorwaarden van partijen om te komen tot een definitieve koopovereenkomst. De koper zal veelal vrijblijvende, niet bindende voorwaarden in de term sheet willen vastleggen. Dit kan worden bereikt door expliciete voorbehouden op te nemen. Verkoper zal op haar beurt willen dat de koper zich committeert aan de koop. Dit kan worden bereikt door nauwkeurige afspraken op te nemen ten aanzien van onderwerpen die bij een verkoop van aandelen dan wel activa in het algemeen als essentieel mogen worden beschouwd.

Term sheet wordt onder omstandigheden aangemerkt als bindende overeenkomst

Een term sheet dient over het algemeen als leidraad bij de onderhandelingen over een definitieve koopovereenkomst. De gedachte is dan ook dat een term sheet geen juridisch bindende afspraken bevat. Onder omstandigheden kan een term sheet echter (ongewenst) worden aangemerkt als bindende overeenkomst die moet worden nagekomen. De enkele omstandigheid dat het document de titel ‘term sheet’ draagt, voorkomt immers niet dat het document vanwege de inhoud ervan wordt gekwalificeerd als bindende overeenkomst.

Doorslaggevend: bedoeling van partijen en overeenstemming over de essentialia van de koop

Van doorslaggevend betekenis zijn de bedoelingen van partijen, en de mate waarin deze terugkomen in de bewoordingen van de term sheet. Indien partijen op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over de essentialia van de koop is er sprake van een bindende overeenkomst. Hierbij valt te denken aan: de koopprijs, de financiering, de zekerheidsstelling, de beoogde transactiedatum en het ontbreken van voorbehouden ten aanzien van de gebondenheid van partijen). Uitgangspunten die slechts de basis vormen voor verdere onderhandelingen, zijn hiertoe onvoldoende.

Hulp bij een term sheet? Schakel Blenheim in.

Bent u benaderd door potentiële koper, of wilt u goed voorbereid voor de dag komen bij een targetonderneming? Schakel de advocaten van Blenheim in. De gespecialiseerde advocaten van Blenheim hebben ruime ervaring met het adviseren over en het opstellen van term sheets. Een term sheet geldt in het overnameproces als opmaat naar een gedetailleerde koopovereenkomst. De balans van een term sheet moet dus goed zijn. Het document moet vertrouwen wekken, maar daarnaast genoeg openingen bieden om later in het proces een andere kant op te gaan.

Ongeacht de complexiteit en omvang van de deal, weten de advocaten van Blenheim wat er nodig is om de (ver)koop succesvol af te ronden.

Wilt u meer weten over een term sheet?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.