White Label overeenkomst

U heeft software ontwikkeld en wilt dit (laten) doorverkopen. Een zogeheten white label overeenkomst kan dan uitkomst bieden. Het betreft een variant van een licentieovereenkomst. De term white label is afgeleid van een wit label op verpakking van een product dat kan worden aangepast naar de stijl van de doorverkoper. Onder een software-whitelabel-resellingovereenkomst is het de doorverkoper toegestaan de software onder eigen naam en voor eigen rekening te verkopen aan gebruikers. De softwareontwikkelaar kan op zijn beurt aansprakelijkheid jegens de eindgebruikers beperken.

Wat regelt een white label overeenkomst?

In de white label overeenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden een reseller de software van een leverancier onder whitelabel mag doorverkopen aan derden. De overeenkomst bevat doorgaans specifieke bepalingen over:

  • Licentieverlening
  • Wijze van uitvoering
  • Garanties en ondersteuning
  • Licentievergoeding
  • Betalingsvoorwaarden
  • Geheimhouding
  • Aansprakelijkheid
  • Duur, opzegging en wijziging

De white label overeenkomst kan worden gesloten tussen verschillende entiteiten binnen hetzelfde concern. Zo is het mogelijk om over en weer ontwikkelde software door te verkopen. In dergelijke overeenkomsten dient te worden vastgelegd hoe de inkomsten zullen worden verdeeld tussen het de ontwikkelaar en de concernvennootschap.

Een white label product overeenkomst: voor de handel van de toekomst!

De handel van de toekomst omvat elektronische handel. E-commerce is een nieuwe manier van zakendoen die het mogelijk maakt producten, diensten en goederen te verhandelen over internationale grenzen heen. Een white label productovereenkomst geeft uw onderneming de mogelijkheid om meer markten te bestrijken dan binnen de vier muren van uw bedrijf mogelijk is.

Hulp bij een White Label overeenkomst? Schakel Blenheim in.

Een goed opgestelde white label overeenkomst is van cruciaal belang. Zij helpt u uw verwachtingen ten aanzien van uw zakenpartners te bepalen, uw betalingen veilig te stellen, uw intellectuele eigendom te beschermen, en voorkomt dat u met andere juridische risico’s wordt geconfronteerd. De advocaten van Blenheim hebben ruime ervaring met het adviseren over en het opstellen van white label overeenkomsten.

Naast gevestigde ondernemingen in binnen- en buitenland, richt Blenheim zich op het adviseren van start-ups en investeerders in startende ondernemingen. Door de gespecialiseerde advocaten van Blenheim te betrekken bij het contracteren, bent u verzekerd van onze expertise, waardoor u een gebalanceerde white label overeenkomst kunt afsluiten.

Wilt u meer weten over White Label overeenkomsten?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.