Asset Purchase Agreement

Het sluitstuk van een overnameproces is het opstellen van de definitieve koopovereenkomst. Hier gaat een uitgebreid voortraject aan vooraf, dat aanvangt met een intentieverklaring of term sheet, gevolgd door een boekenonderzoek (due diligence of DD) bij de targetonderneming. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een DD-rapport. Afhankelijk van de uitkomsten van het boekenonderzoek, kiest koper voor een aandelentransactie dan wel een activa passiva transactie. Indien koper de voorkeur geeft aan laatstgenoemde variant, dient er een overeenkomst strekkende tot koop en verkoop van activa (een Asset Purchase Agreement, kortweg: APA), te worden opgesteld.

Wat is een APA?

Een activa-passiva-overeenkomst (een APA) is een koopovereenkomst waarin is vastgelegd dat bepaalde onderdelen en/of activiteiten van de doelvennootschap worden overgenomen. Onder de activa van een organisatie vallen onder andere de goodwill, voorraden, bedrijfsmiddelen en intellectuele eigendomsrechten. Onder de passiva vallen onder andere de schulden aan banken en leveranciers.

De inhoud van een APA

De volgende bepalingen moeten standaard worden vermeld in activa/passiva overeenkomsten:

  • De inventarisatie van de activa en de passiva
  • De bepalingen met betrekking tot de koop van de activa en de passiva
  • Eventuele overdracht van vergunningen
  • De bepalingen met betrekking tot eventuele boekwaardes
  • De bepalingen met betrekking tot eventuele omzetbelastingen

Het verschil tussen een activa passiva transactie en een aandelentransactie

Het grote voordeel van een activa passiva transactie is dat het de koper de mogelijkheid biedt ongewenste onderdelen en risico’s uit het verleden niet over te nemen (zogeheten ‘cherry picking’). Dit is bij een aandelentransactie niet mogelijk, omdat in dat geval de gehele onderneming wordt overgenomen. Keerzijde van een activa passiva transactie is dat de activa en passiva per onderdeel individueel geleverd moeten worden. Roerende zaken (zoals de inventaris en voorraden) kunnen eenvoudig worden overgedragen door de koper daarover het bezit te verschaffen. De overdracht van onroerende zaken, intellectuele eigendomsrechten en vorderingen vereist additionele documentatie. Daarnaast zal er bij een activa passiva transactie vaak overdrachtsbelasting moeten worden betaald.

Hulp bij een APA? Schakel Blenheim in.

Wilt u een APA laten opstellen, beoordelen of uitonderhandelen? De gespecialiseerde advocaten van Blenheim helpen u graag. Als u bij Blenheim een advocaat inschakelt, bent u verzekerd van goede juridische begeleiding. Neem vrijblijvend contact op met één van de gespecialiseerde advocaten van Blenheim, zij helpen u graag verder.

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.