Privacy advocaten 

Op veel plaatsen en op veel manieren worden allerlei persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt wat bedrijven wel en niet mogen doen met dergelijke persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met de op komst zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt privacy steeds meer op de juridische agenda van bedrijven te staan.
Iedere ondernemer heeft te maken met persoonsgegevens, bijvoorbeeld van klanten, personeel, website-  en andere bezoekers.

Juridisch advies over privacybeleid en de vereisten van de AVG

De rechten van de personen van wie gegevens worden opgeslagen en (of) verwerkt maken dan ook een essentieel onderdeel uit van de AVG.
De AVG geeft de overheid verschillende handhavingsinstrumenten.
De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens) zou bijvoorbeeld een administratieve boete kunnen opleggen tot wel € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet.
Het is voor bedrijven van groot belang om een privacybeleid te ontwikkelen dat voldoet aan de vereisten van de AVG.

Opstellen van een privacybeleid

Onze privacy advocaten adviseren ondernemers bij het opstellen van een privacybeleid, en alle documentatie die daarbij nodig is.
Ook bij het implementeren van dat privacybeleid nemen onze advocaten desgewenst het voortouw.
Dat doen zij heel planmatig, gestructureerd en concreet, zodat u telkens zeker weet dat u voldoet (of zal voldoen) aan de nieuwe privacywetgeving.

Advies van gespecialiseerde advocaten over privacy

Onze privacy advocaten helpen u voorts met het:

  • oplossen van privacy-compliance vraagstukken en het implementeren van privacyregels
  • geven van advies over de huidige privacygevoelige processen binnen uw onderneming (en de eventuele aanpasing daarvan)
  • melden van datalekken en het voeren van procedures over privacy
  • verzorgen van (inhouse) workshops en cursussen over privacy en privacywetgeving, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy - te weten de op 1 januari 2016 ingevoerde meldplicht datalekken, de uitbreiding boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Neem daarom vrijblijvend contact op met een van onze privacy-advocaten.
Wij helpen u graag verder met uw privacybeleid.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier