19 oktober 2010

Corporate litigation

Categorie: Bestuursrecht

Wij hebben steeds meer zaken in behandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en/of commissarissen, geschillen met aandeelhouders, geschillen tussen aandeelhouders en geschillen binnen maatschappen, coöperaties, stichtingen en/of verenigingen.

Die zaken gaan bijvoorbeeld over:

 • naleving van corporate governance
 • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • aansprakelijkheid van concerns voor dochtermaatschappijen
 • aansprakelijkheid ten aanzien van prospectussen
 • wanbeleid (enqueteprocedures en voorlopige voorzieningen)
 • de toepassing van de structuurregeling
 • het uitkopen van minderheidsaandeelhouders
 • de gedwongen overdracht van
 • de ontneming van stemrecht aan vruchtgebruikers en pandhouders op aandelen
 • de gedwongen overneming van aandelen
 • beroep van een ondernemingsraad tegen een besluit van de ondernemer
 • financiële verslaggeving en jaarstukken
 • het staken, ontbinden, afstoten of splitesn van ondernemingen
 • aandelenkoopovereenkomsten, garanties, de uitleg van overeenkomsten en aansprakelijkheid wegens toerekenbare niet-nakoming
 • statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, en andere vennootschappelijke overeenkomsten.

  Mr. Jeroen Latour van Blenheim Advocaten geeft u ter zake uw positie als bestuurder, commissaris en/of aandeelhouder in een vennootschap graag advies en, indien dat noodzakelijk blijkt te zijn, staat hij u graag bij in een eventuele procedure.