Bibob-onderzoek door de gemeente Amsterdam

Als een vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente Amsterdam dan kan ook een Bibob procedure door de gemeente gestart worden. In de Wabo is geregeld dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd kan worden als een van de weigeringsgronden van artikel 3 Wet Bibob. Een bestuursrecht advocaat kan de Bibob-procedure begeleiden voor de aanvrager van een vergunning. Ook bij uitgifte in erfpacht, opdrachten van de gemeente en andere trasacties met de gemeente kan het nodig zijn een Bibob-formulier in te vullen.

Aanvraag van een vergunning en Bibob-procedure

De dienst of het stadsdeel beoordeelt eerst zelf de aanvraag. Indien uit het in eerste instantie gehouden onderzoek vragen of twijfels naar voren zijn gekomen die niet beantwoord kunnen worden, kan er gebruik worden gemaakt van de expertise van het Coördinatiebureau Bibob Amsterdam (interne organisatie). Mocht een dienst dan wel een stadsdeel bij een vergunningsbeoordeling na eigen onderzoek en aanvullende toets door het Coördinatiebureau Bibob nog vragen onbeantwoord zien, dan kan een beroep worden gedaan op het Landelijk Bureau Bibob (LBB). De aanvrager wordt daarover geïnformeerd. Lees ook: 7 tips over Bibob-onderzoek

Bibob-vragenformulier van de gemeente

In beginsel wordt volstaan met een beperkt Bibob-vragenformulier ten behoeve van de lichte toets. Indien er vaker binnen een bepaalde periode een vergunning wordt aangevraagd door dezelfde aanvrager kan worden volstaan door verwijzing naar een eerder toetsing c.q. reeds verleende omgevingsvergunning. Slechts wanneer op grond van dat ingevulde formulier en/of op grond van concrete informatie (tip van politie en justitie, berichtgeving in de media, etc) aanvullende gegevens nodig zijn, zal aan de aanvrager een uitgebreid bibob-vragenformulier worden uitgereikt en zullen bescheiden moeten worden overgelegd. Er bestaat dus een duidelijk onderscheid tussen een lichte en een diepgaande toets.

Omvangrijk bouwproject en Bibob-onderzoek

In dit kader wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleinere en grotere bouwprojecten, te bepalen naar de hoogte van de aanneemsom:

 • Bouwactiviteiten met een aanneemsom vanaf  EUR 250.000,- (excl. BTW) worden in beginsel altijd aan een lichte Bibob-toets onderworpen. Deze toets houdt in dat de aanvrager bij de aanvraag het Bibob-formulier Bouw dient te overleggen, zonder bijlagen;
 • Bouwactiviteiten met een aanneemsom onder de EUR 250.000,- (excl. BTW) worden alleen dan aan een lichte Bibob-toets onderworpen wanneer de bouwactiviteit betrekking heeft op een aantal specifiek benoemde risico categorieën die gevoelig worden geacht voor criminele invloeden en/of de bouwactiviteiten die plaatsvinden binnen een specifiek omschreven risicogebied dat gevoelig wordt geacht voor criminele invloeden. De ondergrens bedraagt in beginsel € 100.000,-.

Risico-categorieën voor Bibob-toets in Amsterdam

Een aanvraag om een omgevingsvergunning valt binnen een van de risicocategorieën indien de aanvraag ziet op een gebruiksfunctie die valt binnen de risicocategorieën en/of indien de (rechts)persoon die de aanvraag doet valt binnen een van de volgende risicocategorieën:

 • Horeca-, escort-, prostitutiebedrijven en speelautomatenhallen (inclusief coffeeshops, hotels, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, massagesalons);
 • Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven;
 • Kamerverhuurbedrijven, hotels, logies (de verhuur van onzelfstandige woningen, zoals kamers en etages met gedeelde voorzieningen in woongebouwen);
 • Vastgoedbedrijven; (bedrijven/personen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het aan- en verkopen van, beleggen in, exploiteren van en de handel in onroerend goed);
 • Belwinkels, internetcafe’s en gamecenters;
 • Niet-geregistreerde uitzendbureaus;
 • Smart-, head- en growshops (GSH-shops)
 • Autoverkoop- en verhuurbedrijven en autosloperijen;
 • Categorieën die een sterke relatie hebben met bovenstaande categorieën (bijv. wonen boven bordelen).

Bibob-risicogebied

Deze risicocategorieën worden in het kader van de Wet Bibob altijd aan een lichte Bibob-toets onderworpen indien de aanneemsom gelijk is aan of hoger is dan EUR 100.000,-. Een aanvraag om een omgevingsvergunning valt binnen een van de risicogebieden indien de aanvraag ziet op een bouwwerk in een van de volgende risicogebieden:

 • Postcodegebied 1012;
 • Bedrijventerrein de Heining in het bestemmingplan Sloterdijk IV.
 • Indien u vragen heeft over de Bibob-procedure in Amsterdam neem u dan vrijblijvend contact op met een advocaat bestuursrecht van Blenheim.

https://www.blenheim.nl/praktijkgebieden/bibob-procedure

Vragen over Bibob?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van de Wet Bibob of bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.