Bibob-procedure

Steeds vaker wordt een Bibob-onderzoek gedaan bij de aanvraag van een vergunning of bij een overheidsopdracht. Er moet dan een uitgebreid Bibob-formulier ingevuld worden. Over de problemen met Bibob adviseert onze Bibob-advocaat. Een Bibob advies kan leiden tot intrekking of weigering van een vergunning. Een Bibob vragenformulier dient naar waarheid ingevuld te worden. De informatie uit het Bibob vragenformulier wordt gebruikt om de integriteit van de aanvrager te controleren. De informatie welke wordt gevraagd, heeft voornamelijk betrekking op de betrokkenheid van de personen bij de onderneming, de financiering van de onderneming, de zeggenschap en dergelijke.

Weigering of intrekking vergunning

Een vergunning kan ook ingetrokken worden indien een ander dan de betrokkene (vermoedelijk) strafbare feiten heeft gepleegd, ook als de betrokkene zelf van onbesproken gedrag is. Niet alleen de aanvrager zelf maar ook partners en financiers worden onderzocht, dat wordt het zakelijk samenwerkingsverband genoemd. Ook de aandeelhouders van een B.V. en vennoten van een v.o.f., verhuurders alsmede private financiers worden onderzocht. En met name gekeken hoe uw bedrijf zijn geld verdient en of geen sprake is van witwassen.

Intrekking of weigering vergunning na bibob procedure

Bibob-advies kan door het gemeente bestuur gebruikt worden voor weigering van een vergunning leiden of tot intrekking van een vergunning. Ook kan het Bibob-advies leiden tot intrekking of weigering van een subsidie. Intrekking van een besluit kan aan de orde zijn indien:

  • er een vermoeden is dat de vergunning of subsidie gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen;
  • gebleken is dat er met de vergunning of subsidie reeds een strafbaar feit is gepleegd.
  • De gemeente mag als bestuursorgaan, gelet op de expertise van het Landelijk Bureau Bibob, in beginsel van het advies van het Landelijk Bureau Bibob uitgaan. Dit neemt niet weg dat een bestuursorgaan zich ervan moet vergewissen dat het advies en het daartoe ingestelde onderzoek naar de feiten op zorgvuldige wijze tot stand gekomen zijn en dat de feiten de conclusies kunnen dragen. En natuurlijk dient een besluit voldoende gemotiveerd te zijn.

Bezwaar maken tegen besluit intrekking of weigering vergunning

Op basis van een Bibob-advies kan een vergunning worden geweigerd of ingetrokken; tegen dat besluit kan de aanvrager bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan. Soms is het wegens spoedeisend belang nodig om met een advocaat gelijktijdig een voorlopige voorziening te vragen tegen een negatief Bibob-besluit. Daarmee kan een intrekking van een vergunning bijvoorbeeld geschorst worden. Soms wordt door de gemeente de Wet Bibob opgerekt om bewust een vergunning te kunnen weigeren of intrekken. Dan is het zinvol bezwaar en beroep aan te tekenen zodat de bestuursrechter zijn oordeel kan geven over een weigering of intrekking van een vergunning. Vraag daarom tijdig advies van onze advocaat bestuursrecht van Blenheim gespecialiseerd in Bibob over de juridische mogelijkheden om het Bibob-besluit of de weigering of intrekking van een vergunning aan te vechten.

Wilt u meer weten over Bibob procedure?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.