Bewijsrecht

Het leveren van bewijs in procedures is cruciaal. Het verkrijgen en zekerstellen van bewijs is een belangrijke taak van en advocaat. Dit rechtsgebied is bij Blenheim onderdeel van het team procesrecht, de specialisten in procederen.

Bewijsmiddelen

De procesadvocaat kan een belangrijke bijdrage voor uw kansen in een procedure. Bewijs is de crux van de meeste procedures. In de dagvaarding moet de eisende partij uitleggen wat het conflict precies is, wat hij vordert van de gedaagde en welke bewijzen hij heeft. De rechter kan in de aanhangig gemaakte procedure getuigen horen maar dat kan ook voorafgaande aan de procedure gebeuren (zie hieronder). Bewijsmateriaal kan ook zijn: geluidsopnamen, beeldmateriaal en documenten waarmee de eiser of de gedaagde probeert aan te tonen dat hij gelijk heeft. Voorbeelden zijn betalingsbewijzen, nota’s, contracten of garantiebewijzen. De rechtbank kan vragen om de originele bewijsstukken.

Getuigenbewijs leveren in procedure

Getuigen zijn veelal onmisbaar in een procedure. Soms kan dat een positieve wending opleveren, maar in sommige gevallen blijken de zaken toch anders te zijn dan door procespartijen (en rechters) gedacht. Het kan zinvol zijn eerst getuigen te horen voordat een procedure bij de rechtbank wordt gestart, bijvoorbeeld om te voorkomen dat bewijs verloren gaat. Dat gebeurt met een verzoekschrift aan de rechtbank die door een advocaat ingediend moet worden.

Deskundige laten benoemen door de rechtbank

Bewijs kan ook geleverd worden door een deskundige, vooral als het om technische zaken gaat. Dan is het inschakelen van een deskundige via de rechtbank zinvol. Een advocaat kan daartoe een verzoekschrift indien bij de rechtbank. Een goed deskundigenrapport kan doorslaggevend bewijs opleveren in de rechtbankprocedure. Onze advocaten adviseren over de bewijsvergaring en het bewijsrecht dat daarop van toepassing is.

Wilt u meer weten over bewijsrecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.