Medezeggenschapsrecht

Indien ondernemingen 50 of meer personen in dienst hebben, moet een ondernemingsraad worden ingesteld. Een ondernemingsraad heeft onder meer een adviesrecht en een instemmingsrecht.

Adviesrecht

Een ondernemingsraad heeft onder andere recht advies uit te brengen over een aantal door de ondernemer voorgenomen besluiten van financieel-economische en organisatorische aard.

Hierbij kan gedacht worden aan een besluit om te reorganiseren, investeringen te doen en te fuseren.

Voorts heeft de ondernemingsraad een adviesrecht ten aanzien van de benoeming, schorsing of ontslag van een statutair bestuurder.

Instemmingsrecht

Voorts moet een onderneming sommige voorgenomen besluiten ter instemming aan de ondernemingsraad voorleggen. Instemming is vooral nodig bij besluiten over het sociale beleid van de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan besluiten over de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling, welke regeling geldt voor alle werknemers of een groep werknemers.

Wilt u meer weten over medezeggenschapsrecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.