Executierecht

Executie is het tenuitvoerleggen van een vonnis of notariële akte door de deurwaarder. Daarmee wordt dat een vordering geïncasseerd. Geschillen en procedures over executie is bij Blenheim onderdeel van het team procesrecht, de specialisten in procederen.

Executie via de deurwaarder

Degene die een vonnis heeft waarin de tegenpartij veroordeeld is kan betaling bewerkstelligen van de vordering door executie via de deurwaarder. Met de notariële akte kan dat ook als de vordering duidelijk blijkt uit deze akte. De deurwaarder kan dan executoriaal beslagleggen op eigendom van de debiteur zoals onroerend goed, een bankrekening, inventaris, e.d. Ook een bank die een hypotheekrecht heeft kan op basis van de hypotheekakte tot executie overgaan als de aflossing van de hypotheek achterstallig is. De deurwaarder kan dan een openbare veiling van het onderpand organiseren.

Executiegeschil en bijstand advocaat

Als je executie door de deurwaarder wil voorkomen; of als executie onrechtmatig is, kan schorsing van de executie gevorderd worden in kort geding bij de voorzieningenrechter. De executierechter waar de advocaat schorsing van de executie kan vorderen is de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter kan bij executie overgaan tot:

  • schorsing van de executie – bevel tot zekerheidsstelling;
  • opheffing van beslagen, al dan niet tegen zekerheidsstelling;
  • bevel tot herstel van verzuimde formaliteiten
  • bepaling dat een derde tot de executie moet medewerken of de executie moet gedogen.
Gijs Kuijper

Wilt u meer weten over executierecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.