Aansprakelijkheidsrecht

Een advocaat aansprakelijkheidsrecht staat klanten bij die te maken hebben met aansprakelijkheid. Zowel om schadevergoeding te vorderen als om verweer te voeren tegen aansprakelijkstelling.

Specialist aansprakelijkheid

Een aansprakelijkstelling is doorgaans de start van een geschil. Advocaten van Blenheim adviseren en procederen voor klanten over aansprakelijkheid en schadevergoeding. Aansprakelijkheid is een specifiek vakgebied waar veel over wordt geprocedeerd. Vaak is een verzekeraar betrokken. Het vraagt om gedegen expertise van de advocaat die uw zaak behandeld. Die ervaring en expertise vindt u bij de advocaten bij Blenheim.

Juridisch advies over aansprakelijkheid

Een goede strategische aanpak van een aansprakelijkheidskwestie is belangrijk. Wij kijken of de angel uit een geschil gehaald kan worden; waar ligt de grens van het haalbare? Goede inleving in uw zaak is daarvoor van belang. Het ervaren team van Blenheim kan u snel adviseren over kwesties vaan aansprakelijkheid en schadevergoeding die om een passende oplossing vragen.

Beroepsaansprakelijkheid

Een bijzondere vorm van aansprakelijkheid is beroepsaansprakelijkheid. Blenheim heeft specifieke expertise opgebouwd over de aansprakelijkheid voor beroepsfouten. Wij treden regelmatig op in procedures waarin een professional voor aansprakelijkheid betrokken is. Het komt regelmatig voor dat iemand met zijn advocaat naar de rechter stapt met een vordering wegens beroepsaansprakelijkheid en naast een verklaring voor recht schadevergoeding vordert van een beroepsbeoefenaar persoonlijk. Doorgaans zal deze professional de aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden uitgesloten hebben (exoneratie) of beperkt hebben tot het bedrag dat de beroepsverzekeraar uitkeert in geval de rechter beroepsaansprakelijkheid vaststelt. Maar een beroep op een exoneratie wordt niet altijd toegestaan.

Sharon Zuurveld

Wilt u meer weten over aansprakelijkheidsrecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.