Mediarecht

Onze advocaten gespecialiseerd in mediarecht kunnen u bijstaan bij juridische zaken die te maken hebben met media, zoals televisie, radio, internet, sociale media, kranten, tijdschriften, en andere vormen van communicatie.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe wij u zouden kunnen helpen:

  1. Advies over juridische kwesties: Wij kunnen u helpen bij het begrijpen van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op mediarecht. Wij kunnen advies geven over bijvoorbeeld auteursrecht, privacy, portretrecht, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.
  2. Geschillenoplossing: Wij kunnen u bijstaan in geschillen met betrekking tot media, zoals bijvoorbeeld het schenden van auteursrecht, laster, smaad, privacy schending, of schending van portretrecht. Wij kunnen u adviseren over het indienen van juridische stappen of een schikking bereiken tussen partijen.
  3. Opstellen van contracten: Wij kunnen u helpen bij het opstellen of beoordelen van contracten met betrekking tot media, zoals productiecontracten, distributiecontracten, sponsorcontracten en licentieovereenkomsten.
  4. Vertegenwoordiging in juridische procedures: Als u betrokken bent bij een juridische procedure met betrekking tot mediarecht, kunnen wij u vertegenwoordigen in de rechtbank en u helpen bij het verdedigen van uw belangen.
  5. Bescherming van reputatie: Wij kunnen u helpen bij het beschermen van uw reputatie in de media. Bijvoorbeeld door het aanpakken van laster of smaad in de pers of sociale media.

Kortom, wij bij Blenheim kunnen u helpen bij het beschermen van uw rechten en belangen met betrekking tot media, en kan u bijstaan bij het begrijpen en naleven van de wetten en regels die van toepassing zijn in deze sector.

Wilt u meer weten over mediarecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.