Handhaving

Handhaving door de (inspectie van) een toezichthouder kan via het bestuursrecht of strafrecht gebeuren. De tendens is dat overtreding van regelgeving door bedrijven steeds meer via het bestuursrecht wordt afgedaan met een bestuurlijke boete of last onder dwangsom. Een advocaat bestuursrecht is in deze situatie uw belangrijkste aanspreekpunt.

Sancties bij handhaving: boete, dwangsom en intrekking vergunning

De overheid handhaaft regelgeving op verschillende manieren. Als dat gebeurt kan dat impact hebben op uw organisatie, bijvoorbeeld als dat gebeurt met en inval of (tijdelijke) sluiting van het bedrijf. Ook een onttrekking van een vergunning heeft direct verstrekkende gevolgen. Blenheim een hecht team bestuursrecht advocaten die u hierbij direct kunnen bijstaan. Wij hebben regelmatig contact met overheidsinstanties om handhaving in goed banen te leiden en snel een procedure op te starten als dat noodzakelijk is. We adviseren cliënten pro-actief en als het nodig is stappen we naar de rechter. Dat is soms nodig bij gebrekkige handhaving en onevenredige aanpak waar de overheid soms voor kiest.

Bezwaar en beroep tegen besluit handhaving

Een strafsanctie ofwel bestraffende (of punitieve) sanctie in het bestuursrecht is een bestuurlijke boete. Er wordt door de inspectie een bestuurlijke boete en in bijzondere gevallen tevens een last onder dwangsom/last onder bestuursdwang gegeven, eventueel in combinatie met intrekking van het bewijs van vakbekwaamheid of vergunning. Intrekking van een vergunning is zeer ingrijpend en daarvoor biedt Blenheim acuut assistentie als dat gebeurt. Zonodig wordt een voorlopige voorziening gevraagd bij de bestuursrechter. Soms wordt volstaan met een bestuurlijke waarschuwing. Het is belangrijk om bij het eerste signaal dat de overheid maatregelen voorbereid u overleg heeft met de advocaat bestuursrecht.

Wilt u meer weten over handhaving?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.